Upadek Imperium Rzymskiego

476 roku naszej ery to bardzo ważna data dla historyków i osób zajmujących się dziejami Europy oraz Rzymu. Jest to bowiem rok w którym to upadła jedna z największych cywilizacji – Imperium Rzymskie. Opisywane już w poprzednich artykułach państwo to świetny przykład na to, jak można z wielkiego i mocnego państwa stać się małym i w ogóle nie liczącym, a w konsekwencji nawet nie istniejącym krajem. Upadek Rzymu stał się więc faktem w drugiej połowie V wieku i ten czas, kiedy państwo zostało podbite jest bardzo często przywoływany przez historyków i w wątpliwość są podawane niektóre sprawy dotyczące przyczyn upadku tego wielkiego Imperium. Właśnie z tego powodu, że nie udało się ustalić poglądów dotyczących upadku rzymskiego państwa, które satysfakcjonowały by wszystkich zajmujących się starożytnym Rzymem ludzi postaram się przedstawić te przyczyny, które są za każdym razem rozważane i przywoływane podczas omawiania upadku Imperium Rzymskiego. Polityczne przyczyny są praktycznie pewne, dlatego podam je jako fakty. Konstantynopol został ustanowiony drugą stolicą oraz cesarstwo zostało podzielone na wschodnią oraz zachodnią część – to chyba dwie najpewniejsze kwestie dotyczące wewnętrznych czynników politycznych. Ponadto z zewnątrz napływały barbarzyńskie ludy, które atakowały Rzym walcząc o objęcie w nim bezpośredniej władzy. Teraz będą podawane te czynniki, które w odpowiedniej kolejności są coraz to mniej pewnymi, ale cały czas jest ogromne prawdopodobieństwo na to, że rzymskie Imperium upadło właśnie z przytoczonych powodów. Osłabła bowiem w tym okresie gospodarka towarowo-pieniężna. Zaobserwować można było także krok w tył, ponieważ powracano do wymiany naturalnymi rzeczami, takimi jak zwierzęta czy różnego rodzaju wyroby. Ziemia uprawiana była przez elitę państwa, co świadczy doskonale o tym, że ciężko było znaleźć jakieś dochodowe zajęcie i wymiana pieniędzy nie była zbyt dobra. Jest to ostatnia z gospodarczych przyczyn, które doprowadziły do upadku Rzymu. Oprócz tych politycznych i gospodarczych czynników duży wpływ na końcowe niepowodzenie miały także czynniki społeczne oraz religijne. Zanik niewolnictwa był obserwowany w piątym wieku. Trzeba także wspomnieć o tym, że zaprzestano dalszych podbojów i pozwolono rozwijać swoje armie innymi narodom. Ludzie nie mając ziemi pod uprawę przenosili się do miast co spowodowało ogromny chaos w miastach oraz korupcję wśród państwowych urzędników. Takie działania nie tylko hamowały rozwój gospodarczy Rzymu, ale także powodowały cofnięcie się i ogromne zaprzepaszczenie szansy na podbicie całego świata, co wydawało się w tamtym czasie nawet możliwe. Religijne przyczyny upadku Imperium Rzymskiego to zanik czczenia cesarza i rozpoczęcie traktowania go jako zwykłej osoby o wysokim stanowisku, a nie jak to było poprzednio jako bóstwa lub potomka bogów. Popularność chrześcijaństwa także miała ogromne znaczenie ze względu na głoszone treści nawołujące do pokoju oraz do miłości bliźniego i zaprzestania walk, co bezpośrednio wiąże się z brakiem podbojów.