Rewolucja ustrojowa w Rzymie

Takie urzędy w starożytnym Rzymie jak zgromadzenie ludowe, urzędnik, pretor, cenzor, edylowie, konsulowie oraz senat w drugiej połowie II w p.n.e. było pod krytyką wielu polityków, którzy dostrzegając wady w rzymskiej republice chciało coś zmienić. Jak się można spodziewać senat chciał nadal zachować swoją władzę do zatwierdzania uchwał zgromadzenia ludowego i ogólnej władzy w państwie. Było wiele sporów i w historii zapisała się także wojna pomiędzy tymi dwoma grupami, która jak się okazuje miała ogromne znaczenie dla panującego w Rzymie ustroju. Rozpoczęta wojna domowa doprowadziła do zwycięstwa Cezara. Rozprawienie się Juliusza Cezara z opozycją zakończyło się dopiero w 45 roku przed naszą erą. Właśnie tę datę możemy uznać za bardzo ważną dla całej historii starożytnego Rzymu z tego względu, że jest to zakończenie republiki w rzymskim państwie i automatyczne rozpoczęcie władzy jednej osoby. Proszę zauważyć, że przedtem wybierane kadencyjnie organy władzy zostały zastąpione przez jedną osobę, której kompetencje i uprawnienia były nieograniczone niczym. Rządy takiego typu nazywamy dyktaturą z tego względu, że jedna osoba dyktuje wszystko to, co inni mają robić – tak to można sobie najprościej tłumaczyć. Co prawda Juliusz Cezar, który był uznany za dyktatora, bardzo chciał zmienić państwo i wprowadził w życie wiele reform, jednakże nie udało mu się zbyt długo utrzymać władzy z tego względu, że został zamordowany. Jego śmierć była ogromnym szokiem dla wszystkich obywateli i na dzień dzisiejszy ustalono, że został on uśmiercony podstępem. Po śmierci Cezara władza została objęta przez Oktawiana Augusta. Początek jego rządów to bardzo ważna data, gdyż to właśnie wtedy uznano, że rozpoczęło się cesarstwo rzymskie. W taki sposób doszło do rewolucji ustrojowej w państwie rzymskim o której mowa także w temacie tego artykułu. Ja jednak postawiłem sobie za cel przedstawienie także dokonać Oktawiana Augusta, które przecież były nie małe. Wydaje się, że był to dobry władca, który dbając o dobro obywateli wprowadził urząd strażników, których kompetencją było dbanie o bezpieczeństwo ludzi. Za czasów Oktawiana wprowadzono wiele reform, które już prawnie zmieniły państwowy ustrój z republiki do cesarstwa. Rządy tego władcy rozpoczęły taki okres w historii rzymskiego państwa, kiedy to władza nie należała grupy odpowiednio podzielonych osób lecz do jednej osoby. Cesarz ten wyremontował miasta oraz odnawiał świątynie. Jego zasługą jest także tworzenie nowych oraz ozdabianie starych świątyń. Oktawian August ponadto podzielił Rzym na różne dzielnice na czele których stali wybrani przez niego urzędnicy. Wszystko to w celu lepszego kontaktu z obywatelami oraz doskonalszego informowania o różnych problemach tamtejszego społeczeństwa. Cesarz chciał sprawiać pozory demokracji tym samym – obsadzał on inne urzędy, jednakże nie były to tak istotne urzędy jak jeszcze kilka lat wcześniej. Najciekawsze jest to, że Oktawian August nie zgodził się na przyjęcie dyktatury pomimo tego, że ludziom mieszkającym w Rzymie na tym zależało.