Narodziny chrześcijaństwa w Rzymie

Dzisiaj jedna z największych religii na świecie, która ma miliony lub nawet miliardy wiernych na każdym kontynencie i swój zasięg rozprzestrzenia chyba w każdej sekundzie. Wydaje mi się, że nie przesadzam z tym, co napisałem, aczkolwiek artykuł jest poświęcony temu, jak powstało chrześcijaństwo w rzymskim państwie oraz z jak wielkimi trudnościami musiało się spotkać na początku swojego istnienia. Nie chcę jednak przedstawiać działalności Jezusa, o której chyba każdy w chrześcijańskiej Polsce ma jakieś pojęcie i zdaje sobie sprawę z tego, co robił i jak zachowywał się założyciel tej religii. Faktem jest jednak, że Jezus Chrystus przedstawił sposób działania najważniejszym kapłanom tej religii, którzy to mieli na celu zdobywanie nowych wiernych oraz głoszenie Bożego Słowa. Chrześcijaństwo jest więc specyficzną religią, bowiem w żadnej innej religii Bóg nie ofiarował się za człowieka tak jak w opisywanym chrześcijaństwie. Warto jest więc zdobyć nieco informacji dotyczących narodzin wielkiej religii oraz początkach, które jak powszechnie wiadomo łatwe nie były. Rzymska polityka była różna w zależności od władcy i okresu o którym byśmy mówili. Przez cały czas istnienia państwa rzymskiego bowiem władcy wiele razy zmieniali różne ustawy dotyczące takich religii jak chrześcijaństwo. Pogańskie państwo w którym to różne – dziś powiedzieli byśmy dziwaczne – kulty były odprawiane to słowa, które najlepiej obrazują tendencję religijną Rzymu do 313 roku naszej ery. Tak więc do tego czasu władcy tępili inne religie, które według nich zagrażały całemu państwu. Nie dziwi więc to, że chrześcijaństwo było prześladowane oraz zgodnie z prawem było w rzymskim państwie nielegalne. Cała sytuacja zmieniła się jednak we wspominanym już roku 313, kiedy to doszło do wprowadzenia ustawy gwarantującej tolerancję religijną chrześcijaństwa na terenie Rzymu. Było to odwrócenie sytuacji o sto osiemdziesiąt stopni, także wręcz pewne wydaje się, że takie coś bardzo zadowalało wyznawców chrześcijaństwa. Tak też było – mogli oni całkowicie legalnie wyznawać swoją wiarę w miejscach publicznych, jednakże nie zawsze spotykało się to z akceptacją pogańskiego ludu, ale wolałbym skupić się bardziej na stosunku prawa do religii oraz władców do chrześcijaństwa. Krokiem do przodu dla chrześcijaństwa w Rzymie było niewątpliwie uznanie go za religią państwową i panującą w rzymskim Cesarstwie. Jeszcze sto lat wcześniej nikt nie spodziewał takiego rozwoju sytuacji, jaki w 380 roku naszej ery stał się faktem. Rzym został bowiem nazwany państwem chrześcijańskim. Dwanaście lat później doszło do zakazania kultów pogańskich, co spowodowało ogromną ekspansję wyznawców Chrystusa na całym terytorium starożytnego Rzymu. Przedstawiona po krótce informacja dotycząca narodzin chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim, które z religii prześladowanej stało się religią panującą świadczy doskonale o tym, jak wielką siłą dysponowali władcy Kościoła oraz jak liczącą się religią jest i będzie w przyszłości chrześcijaństwo.